Title

Test content overlay

Privacy Verklaring Nyaveda

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

NyaVeda verzamelt enkel persoonsgegevens, wanneer dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden, zoals NAW gegevens, contactgegevens en financiële gegevens. Het verzamelen van deze gegevens zal enkel en alleen plaatsvinden, wanneer je deze zelf beschikbaar stelt.

Wanneer je gebruik maakt van het contact formulier, zal jouw ingevulde naam, emailadres en bericht ten behoeve van de correspondentie worden opgeslagen en gebruikt.

 

WAAROM NYAVEDA GEGEVENS NODIG HEEFT

NyaVeda verwerkt persoonsgegevens wanneer het noodzakelijk is om telefonisch en/of per mail contact op te nemen met jou.

Daarnaast worden de benodigde financiële en bijbehorende gegevens verzameld ten behoeve van de administratie.

NyaVeda gebruikt enkel gegevens, welke je beschikbaar stelt en/of waar je zelf ook toestemming voor geeft, voordat er werkzaamheden worden verricht.

 

HOE LANG NYAVEDA GEGEVENS BEWAARD

De gegevens die betrekking hebben op de financiële administratie blijven standaard levenslang bewaard t.b.v. controle en archief.

Persoonsgegevens blijven net zo lang bewaard tot dat de klant aangeeft geen klant meer te zijn en/of verzoek om verwijdering indient.

 

DELEN MET ANDEREN

NyaVeda verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk zal deze enkel het geval zijn bij de jaarlijkse administratie waarbij er contact is met hetzelfde administratiekantoor en eventueel een inspecteur van de belasting. Wanneer een andere situatie zich mag voordoen waarbij het noodzakelijk is om gegevens te verstrekken aan derden, zal NyaVeda eerst contact opnemen met jou. Zonder specifieke toestemming per situatie zal dit dan ook nooit gebeuren!

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

NyaVeda maakt enkel gebruik van Google Analytics om de statistieken van bezoekers te monitoren, maar maakt geen gebruik van tracking tools en methodes.

Wanneer dit in de toekomst wel gebeurd, zullen de webbezoekers hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en ook om een verzoek om verwijdering in te dienen.

Het kan zijn dat NyaVeda wegens werkzaamheden niet direct kan reageren, maar je ontvangt wel binnen 24 uur reactie op je verzoek.

Je verzoek mag worden verzonden naar: info@www.nyaveda.nl.

 

BEVEILIGEN

NyaVeda neemt de privacy zeer serieus en beveiligd alle gegevens en documenten dan ook naar beste vermogen.

Er wordt daardoor niets in de cloud opgeslagen en het apparatuur is voorzien van de juiste vergrendeling. Daarbij is er buiten de rechtspersoon niemand die toegang heeft tot alle informatie.

Mocht je toch van mening zijn dat het beter kan, dan kun je hiervoor uiteraard ook contact opnemen via info@www.nyaveda.nl